Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη (15 Σεπτεμβρίου)
Σεπτέμβριος 7, 2018
Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης
Σεπτέμβριος 26, 2018

Νόσος του Alzheimer

Νόσος του Alzheimer Alzheimer

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της νόσου Alzheimer, το Διαγνωστικό Πολυιατρείο Medihall
Σε ενδιαφερόμενους >75:

 • Γηριατρική εκτίμηση από την Γηρίατρο Dr. Δογιάμη Βέρα
 • Δωρεάν μέτρηση Γλυκοζυλίωσης (AGE’S)
 • Προνομιακή τιμή : 80 €

  Σε ενδιαφερόμενους ηλικίας >60:

 • Δωρεάν τεστ μνήμης και οδηγίες πρόληψης, ακόμα και σε άτομα χωρίς συμπτώματα, από την Γηρίατρο Dr. Δογιάμη Βέρα
 • Κλείστε το ραντεβού σας στο 210-6250100 η συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και το αρμόδιο τμήμα του Medihall θα σας καλέσει άμεσα.

  Φόρμα Επικοινωνίας

  Τι είναι η νόσος του Alzheimer;

  Η νόσος του Alzheimer είναι μια επίκτητη και εμμένουσα έκπτωση των διανοητικών ικανοτήτων, που επηρεάζει πολλαπλά γνωστικά πεδία, και δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του ατόμου. Αποτελεί τη συχνότερη αιτία άνοιας και είναι υπεύθυνη για περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις άνοιας.

  Ποια είναι τα στάδια της νόσου του Alzheimer (στάδια άνοιας)


  Στάδια άνοιας
  Υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια στην εξέλιξη της νόσου του Alzheimer, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολή η πρόβλεψη της πορείας της νόσου από τους ειδικούς. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που πολύ γρήγορα διανύουν όλες τις φάσεις της νόσου και αποβιώνουν μέσα σε λίγους μήνες, ενώ σε άλλους ασθενείς η νόσος εξελίσσεται βραδέως και ο θάνατος επέρχεται πολλά χρόνια αργότερα.

  Για να είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των ασθενών ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες κλίμακες, όπως το Mini Mental State Examination (π.χ. αποτέλεσμα >20= ήπια, αποτέλεσμα 10-19= μέτρια και αποτέλεσμα <10= σοβαρή άνοια).

  Μια από τις γνωστότερες κλίμακες σταδιοποίησης της νόσου είναι η κλίμακα του Reisberg, η οποία χωρίζει την γνωστική έκπτωση σε 7 στάδια άνοιας:

  1.Καμία νοητική έκπτωση:
  Κανένα παράπονο νοητικής ανεπάρκειας. Δεν υπάρχει ένδειξη νοητικής ανεπάρκειας σε κλινικές εξετάσεις.

  2.Πολύ μέτρια νοητική έκπτωση:
  Το άτομο παραπονείται για ανεπάρκεια μνήμης, κυρίως στους παρακάτω τομείς:

 • Ξεχνά που έχει τοποθετήσει γνωστά αντικείμενα
 • Ξεχνά ονόματα που γνώριζε μέχρι πρόσφατα καλά. Καμία αντικειμενική ένδειξη νοητικής ανεπάρκειας σε κλινικές εξετάσεις.
 • 3.Μέτρια νοητική έκπτωση:
  Η πρώτη σαφής ένδειξη εκδήλωσης ανεπάρκειας. Εκδηλώσεις σε περισσότερους από έναν τομέα
  α) ο ασθενής μπορεί να χάνεται όταν ταξιδεύει σε άγνωστες περιοχές
  β) οι συνάδελφοι εντοπίζουν την σχετικά χαμηλή απόδοση του ασθενή.
  γ) ανικανότητα στην εξεύρεση λέξεων και ονομάτων η οποία εντοπίζεται από τους οικείους
  δ) ο ασθενής μπορεί να διαβάζει ένα κείμενο και να συγκρατεί πολύ λίγα απ΄ αυτό
  ε) ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει μειωμένη ικανότητα στο να θυμάται ονόματα πρόσφατων γνωριμιών.
  ζ) ο ασθενής μπορεί να χάνει ή να τοποθετεί σε λάθος μέρος κάποιο αντικείμενο αξίας.
  στ) η ανικανότητα συγκέντρωσης μπορεί να είναι εμφανής κατά τις κλινικές εξετάσεις.

  Αντικειμενική ένδειξη νοητικής ανεπάρκειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με υπερεντατική συνέντευξη. Φθίνουσα ικανότητα εκτέλεσης επαγγελματικών και κοινωνικών λειτουργιών. Η αρνητικότητα αρχίζει να εκδηλώνεται στον ασθενή. Ελαφριά έως μέτρια ανησυχία συνοδεύει τα συμπτώματα.

  4.Μέτρια νοητική έκπτωση:
  Σαφείς ενδείξεις ανεπάρκειας σε κλινικές συνεντεύξεις. Οι ενδείξεις εμφανίζονται στους κατωτέρω τομείς
  α) ελαττωμένη γνώση προσφάτων γεγονότων
  β) ίσως εμφανίσει μερική μείωση της μνήμης όσον αφορά την προσωπική του ιστορία.
  γ) αδυναμία συγκέντρωσης στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων.
  δ) μειωμένη ικανότητα μετακίνησης ,διαχείρισης των οικονομικών του κλπ.

  Δεν εμφανίζεται τακτικά ανικανότητα στους παρακάτω τομείς

  α) προσανατολισμός στον χρόνο και στα πρόσωπα.
  β) αναγνώριση γνωστών προσώπων και φυσιογνωμιών
  γ) ικανότητα μετακίνησης σε γνωστές περιοχές.
  Ανικανότητα στην εκτέλεση σύνθετων εργασιών. Η άρνηση κυριαρχεί ως μηχανισμός αυτοάμυνας. Άμβλυνση της επίδρασης και απόρριψη εντόνων καταστάσεων.

  5.Σχετικά σοβαρή Νοητική έκπτωση:
  Ο ασθενής δεν μπορεί πια να επιβιώσει χωρίς κάποια βοήθεια. Ο ασθενής δεν μπορεί να θυμηθεί κατά τη διάρκεια των κλινικών συνεντεύξεων σοβαρά γεγονότα της πρόσφατης ζωής του όπως σε εξεύρεση διευθύνσεων ,τηλεφώνων πολλών ετών, τα ονόματα εγγυτέρων συγγενών ( εγγόνια) τα ονόματα σχολείων, πανεπιστημίων από τα οποία αποφοίτησε ο ασθενής.
  Τακτικά αποπροσανατολίζεται χρονικά ( ημερομηνία, εποχή κλπ) ή τοπικά. Ένα μορφωμένο άτομο μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολία στην αντίστροφη μέτρηση από το 40 κατά τετράδες ή από το 20 ανά δυάδες.
  Τα άτομα στο στάδιο αυτό συγκρατούν τη γνώση πολλών κυρίων συμβάντων που αφορούν είτε τα ίδια είτε άλλα άτομα. Αναμφισβήτητα θυμούνται το όνομά τους, και γενικά θυμούνται της συζύγου και των παιδιών τους. Δεν χρειάζονται βοήθεια για το πλύσιμο και το φαγητό αλλά μπορεί να εμφανίσουν κάποια δυσκολία στην επιλογή του σωστού ρούχου που θα φορέσουν.

  6.Σοβαρή νοητική έκπτωση:
  Περιστασιακά μπορεί να ξεχνούν το όνομα της συζύγου τους από την οποίαν εξαρτάται η επιβίωσή τους. Σε μεγάλο βαθμό δεν θυμούνται τα πρόσφατα γεγονότα και τις εμπειρίες της ζωής τους. Συγκρατούν κάποια γνώση της παρελθούσας ζωής τους αν και μόνο επιγραμματικά και συγκεχυμένα. Γενικά δεν γνωρίζουν το περιβάλλον τους, το χρόνο, την εποχή κλπ. Μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στο μέτρημα από και προς το 10 και παραπάνω. Θα χρειασθούν κάποια βοήθεια με την άσκηση των καθημερινών τους λειτουργιών όπως εμφάνιση ακράτειας, θα χρειασθούν βοήθεια στις μετακινήσεις τους και περιστασιακά θα επιδείξουν ικανότητα μετακίνησης σε γνωστά μέρη. Εμφανίζονται διαταραχές του προγράμματος ύπνου – εγρήγορσης. Σχεδόν πάντα θυμούνται το όνομά τους. Συχνά συνεχίζουν να διακρίνουν γνωστά από άγνωστα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους.
  Συμβαίνουν αλλαγές στην προσωπικότητα και στα συναισθήματα. Αυτές είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν

  α) παραισθησιακή συμπεριφορά π.χ. οι ασθενείς μπορεί να κατηγορήσουν τις συζύγους τους σαν ψεύτες ,μπορεί να μιλάνε με φανταστικά πρόσωπα στο χώρο τους ή με την εικόνα τους στον καθρέπτη.
  β) ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα όπως π.χ. ένα πρόσωπο μπορεί να εμφανίσει συνεχή επαναληπτική συμπεριφορά σε λειτουργίες προσωπικής υγιεινής
  γ) νοητική αβουλία π.χ. απώλεια δύναμης θέλησης γιατί δεν μπορεί να διατηρήσει μια σκέψη για μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να καθορίσει το σκοπό των πράξεών τους.

  7.Πολύ σοβαρή νοητική έκπτωση:
  Όλες οι λεκτικές ικανότητες έχουν χαθεί. Συχνά δεν υπάρχει καθόλου έναρθρος λόγος μόνο μούγκρισμα. Ακράτεια ούρων και κοπράνων και χρειάζεται βοήθεια στο πλύσιμο και στο φαγητό. Βασική απώλεια ψυχοκινητικών ικανοτήτων π.χ. ικανότητα βάδισης. Το μυαλό μοιάζει να μη μπορεί να πει πια στο σώμα τι να κάνει. Συχνά παρουσιάζονται γενικευμένα και φλοιώδη σημεία και συμπτώματα.

  ΠΗΓΗ : https://www.nstr.gr/

  Γνωρίστε το Γηριατρικό τμήμα του Medihall, τους ιατρούς του και τις υπηρεσίες που προσφέρει ΕΔΩ

  Κλείστε το ραντεβού σας στο 210-6250100 η συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και το αρμόδιο τμήμα του Medihall θα σας καλέσει άμεσα.

  Φόρμα Επικοινωνίας

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Chat Now!
  Loading...